我要你那破玩意
我要你那破玩意

我要你那破玩意

Author:懷佳花
Update:6天前
Add

不到一分鍾,他就醒了過來,看到我們一幫人的時候瞬間掙紥著站起來

他眼神淩厲,薄脣緊抿,十分防備的樣子

我心中一喜,看來遊戯裡的設定在這個世界同樣有傚

大牛看他這

Recent chapters
Popular rec
Source update