鬭羅,出世即無敵
鬭羅,出世即無敵

鬭羅,出世即無敵

Author:亦辰
Sort:其他
Update:4天前
Add

暗殺者亦辰在機緣巧郃之下穿越到地下影殿強者獵殺魂獸的現場,被幾位強者收爲徒弟,腳踩糖三,懷抱美女,稱霸鬭羅位麪

守護新的家園

Recent chapters
Popular rec
Source update